Açıklama
İyi Senaryo:
Devlet Katkısı fonu için dahil olmak üzere tüm fonlar için getiri oranı brüt % 5 olarak kabul edilmiştir.
Kötü Senaryo:
Devlet Katkısı fonu için dahil olmak üzere tüm fonlar için getiri oranı brüt % 3 olarak kabul edilmiştir.
Yönetim Gider Kesintisi Oranı:
Ödenmesi planlanan katkı payları üzerinden % 2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca katkı payı toplamı 12.500 olduğunda yönetim gideri kesintisinde % 50, 25.000 olduğunda ise % 100 indirim yapılmıştır.
Fon İşletim Gider Kesintisi:
Tüm fonlar için % 1.78 olarak kabul edilmiştir.
Devlet Katkısı
Yıllık asgari ücretle sınırlı olmak üzere %25 Devlet Katkısı da hesaplamalara dahil edilmiştir.
Burada hesaplanan tutarlar enflasyondan arındırılmış değerlerdir. Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre farklılık gösterebilir. Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar, tahmini bir tutar olup, şirketimiz bu tutarın gerçekleşeceği konusunda garanti vermemektedir.
 

 
 
 
Copyright © 2012, BNP Paribas Cardif  |  Yasal Uyarı