BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

BES'in Avantajları

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunuzda hem emekliliğinizi güvence altına almış hem de hiçbir yatırım aracında sunulmayan teşviklerden faydalanmış olursunuz. Bu avantajlarla birlikte düzenli tasarruf alışkanlığına sahip olursunuz.
 

Bireysel Emeklilik Sisteminden maksimum fayda sağlamak için;
 

1. Sisteme erken girmek,

2. Düzenli katkı payı ve ek katkı payı ödemesi yapmak,

3. Plan ve fon dağılım değişiklik haklarını değişen piyasa koşullarına göre kullanmak önemlidir.
 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sunulan teşvikleri üç aşamada değerlendirebiliriz:

 

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

 • Katkı Payı Ödemeleri Esnasında

  Bireysel emeklilik sözleşmenize ödediğiniz her katkı payının %30'u kadar bir tutar Devlet Katkısı olarak adınıza açılan ayrı bir hesapta birikmeye devam eder. Emeklilik hakkı kazandığınızda, Devlet Katkısı hesabınızda biriken tüm parayı da almaya hak kazanırsınız.
  Devlet Katkısı'ndan faydalanma limitleri şu şekildedir*;
   

  • 10 yıl sistemde kalarak 56 yasınızı doldurduysanız Devlet Katkısı birikiminizin tamamını,
  • En az 10 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %60'ını,
  • En az 6 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %35'ini,
  • En az 3 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %15'ini almaya hak kazanırsınız.
    

  *Vefat/maluliyet nedeniyle sistemden zorunlu çıkış durumunda da Devlet Katkısının tamamı hak edilir. Katkı payının tüzel kişi tarafından ödendiği sözleşmelerde Devlet Katkısı ödenmez. Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen toplam brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır.
   

 • Katkı Payları Değerlendirilirken

  Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, kurumlar vergisine tabi değildir.
   

  Diğer yatırım fonlarından farklı olarak emeklilik yatırım fonlarındaki değer artışları da vergiden muaftır. Dolayısıyla Bireysel Emeklilik Fonları, stopaj uygulanan diğer yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, bono) ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlıdır.
   

 • Sistemden Ayrılırken

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde en az yıl 10 kalmanız ve 56 yaşınızı tamamlamanız ile birlikte emekliliğe hak kazanırsınız.

  Emekli olduğunuzda birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını toplu para olarak alabilirsiniz.

  Emeklilik Gelir Planı ile birikimlerinizi ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceğiniz ödeme planı kapsamında maaş olarak alabilirsiniz. Farklı müşteri ödeme taleplerine göre geri ödeme alternatifleri bulunan Emeklilik Gelir Planımız ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  Yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu veya belirleyeceğiniz süre boyunca maaş alabilirsiniz.

  On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden % 15,
  On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden % 10,
  Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden %5, oranında gelir vergisi stopaj kesintisi yapılacaktır.
   

İletişimBize Ulaşın