BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Yıldız Emeklilik Planı

Yıldız Emeklilik'le emekliliğinizin rahatına bakın!
 

Emeklilik döneminizi de en az bugünkü kadar özel ve ayrıcalıklı yaşayabilmeniz için hazırladığımız Yıldız Emeklilik ile, geleceğiniz güvencemiz altında!
 

Yıldız Emeklilik Planı ile emekliliğiniz için siz şimdiden birikim yaparken biz de sizin için emeklilik hesabınıza katkıda bulunuyoruz. BNP Paribas Cardif Emeklilik olarak, yerel tecrübemiz ve uluslararası bilgi birikimimizle emekliliğinizin rahatına şimdiden bakabilmeniz için her zaman yanınızdayız.

Yıldız Emeklilik Planı'nı TEB şubelerinden satın alabilirsiniz.

01.01.2016 Öncesinde Sunulan Plan Özellikleri ve Kesintiler
 

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Plan Özellikleri ve Kesintiler

 • Giriş Aidatı Kesintisi

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde giriş aidatı sözleşmelerde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Yıldız Emeklilik Planı'nda bu tutarın tamamı sözleşme başlangıç tarihi itibarı ile 5 yıl süre ile ertelenir.
   

  Ertelenen giriş aidatı tutarı şirketimizdeki kalış sürenize göre hesaplanır. Sözleşmenin, şirketimizde 5 yıl aktif durumda olması veya emeklilik hakkı elde edilmesi halinde tahsil edilmez. Sözleşmenin, şirketimizde 5 yıl aktif durumda olması veya ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.
   

  Aktarımla gelen sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınır.

 • Yönetim Gider Kesintisi

  Bireysel Emeklilik Yönetmeliği uyarınca katılımcılara sunulan hizmetler, ilgili kuruluşlara yapılan bildirimler gibi maliyetlerin karşılanabilmesi için katılımcıların yatırdıkları katkı paylarından Yönetim Gideri Kesintisi yapılabilir.
   

  Yıldız Emeklilik Planı'nda Yönetim Gideri Kesintisi sözleşme yürürlük tarihi itibarı ile ilk 5 yıllık dönemde her bir yılbaşında belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücretin %4,25'i kadardır.
   

  Yapılacak olan yönetim gideri kesintisi tutarı, tercih edilen katkı payı ödeme dönemine göre Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık tutarda ödenen katkı veya ek katkı payları üzerinden alınacaktır.
   

  İlgili sözleşme yılında varsa tahsil edilemeyen yönetim gideri kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı sonunda katılımcının birikiminin anaparası üzerinden tahsil edilir. 
   

 • Fon Toplam Gider Kesintisi

  Emeklilik fonlarınızın yönetim giderlerinin karşılanması için alınan tutardır.
   

  Bu plan kapsamında bulunan fonlar için uygulanmakta olan fon toplam gider kesintileri fon bazında aşağıdaki tablodaki gibidir.

   

  Fon Numarası Fon Kodu Fon Adı Fon İşletim
  Gider Kesintisi
  Azami Fon Toplam Gider Kesintisi
  Günlük (Yüzbinde) Yıllık (Yüzde) Günlük (Yüzbinde) Yıllık (Yüzde)
  1 BPG BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  5,15 1,88 5,25 1,91
  2 BPL BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
  2,80 1,02 3,00 1,09
  3 BPK BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  5,05 1,84 5,25 1,91
  4 BPH BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  5,70 2,08 6,25 2,28
  5 BPE BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  5,70 2,08 6,25 2,28
  6 BPU BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  5,05 1,84 5,25 1,91
  9 BNK BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
  0,95 0,361 1,00 0,365
  10 BNS BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  5,15 1,88 5,25 1,91
  11 BNA BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Altın Emeklilik Yatırım Fonu
  2,80 1,02 3,00 1,09
  12 BNB BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Mutlak Getiri Hedefli  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  6,00 2,19 6,25 2,28
  25 BZY BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
  Teknoloji Sektörü  Değişken  EYF
  6,00 2,19 6,25 2,28

   

  * Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Devlet Katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirildiği fon olup katılımcının fon dağılım oranlarında kullanılamaz.
   

  Seçmiş olduğunuz plan kapsamında farklı yatırımcı profillerine uygun dört fon karması sunulur. Bu bilgiye  Bireysel Emeklilik Fonları  altındaki Fon Karmaları bölümünden ulaşabilirsiniz. Risk algılamanızın değişmesi ile birlikte fon dağılım oranlarınızı dilediğiniz gibi yılda 12 kez değiştirebilirsiniz.

 • Erken Çıkış Durumunda Yapılacak Kesintiler

  Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi ilk 5 yıl içinde  sonlandırmanız (vefat, maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız veya emeklilik hakkı kazanmanız durumu haricinde) ya da başka şirkete aktarmanız halinde yapılacak olan kesintileri ifade etmektedir.
   

  Erken Çıkış Durumunda Yapılacak Kesintiler Uygulaması

  Sözleşmenizi ilk 5 yılı içerisinde, sonlandırmanız ya da başka şirkete aktarmanız halinde,  ayrılma veya aktarım tarihi itibari ile 5 yıllık sürenin tamamlanmasına kadar geçecek olan süredeki tahsil edilmemiş olan tutarlar aşağıda belirtilen formül ile hesaplanarak, yatırmış olduğunuz ana para üzerinden tahsil edilir. Sözleşmenin üzerinde ertelenmiş giriş aidatı borcu olması halinde, başka şirkete aktarım işlemi ödeme yapılmadan tamamlanmayacaktır. Birikimin yetersiz olması halinde, tahsil edilemeyen kısım katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.
   

  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı Tutarı = 5 Yıllık Toplamda Alınabilecek Olan Kesinti Tutarı - Sözleşme çıkış Tarihine kadar yapılmış olan kesinti tutarı

  Yıldız Emeklilik Planı kapsamında ilk 5 yılda alınabilecek toplam kesinti tutarı hesaplanırken, 5 yıllık dönem boyunca ilgili yıla ait Aylık Asgari Brüt Ücretin %8,5'u esas alınacaktır. 5 yıl boyunca yapılabilecek kesintiler ilgili yıllara ait toplam Aylık Asgari Brüt Ücretin %8,5'unu geçemeyecektir.
   

  Bu hesaplamadaki kesintiler kapsamında Toplam Fon Varlık Değeri üzerinden yapılacak olan Fon Toplam Gider Kesintisi dikkate alınmayacaktır.
   

  Yukarıda yazılan formül için hesaplamaya esas olacak olan azami değerlerin hesaplanmasında kullanılacak olan ilgili yılın ilk altı aylık dönemine ait Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı; sözleşme kapsamında geçen yıllar için ilgili yıla ait tutar, henüz cari olmayan yıllar için ise sözleşmenin çıkış anında bulunduğu yılda hesaplanan ilk altı aylık döneme ait Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı olarak kabul edilecektir.
   

  Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri;  İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir. Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.