BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Aydınlatma Metni

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. ("Cardif") olarak müşterilerimizin kişisel verilerini en üst seviyede koruyoruz. Bu bağlamda sizlere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hakkında bilgi vermek istiyoruz.

 

1- Kişisel veri nedir ve kim, hangi amaçla işler?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişilerin, sağlık verileri de dahil özel nitelikli tüm bilgilerini ifade eder. Cardif bu verileri "veri sorumlusu" sıfatıyla kanuna uygun şekilde saklayabilecek, işleyebilecek, güncelleyebilecek ve kanunda öngörülen ve izin verilen hallerde aşağıda belirtilecek kişi ve kurumlarla paylaşabilecektir.


Cardif bu verileri;

 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmek,
 • İşlem yapan ya da yaptıranın kimliği belirlemek,
 • Sigortacılık ve/veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Suistimalleri engellemek,
 • Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmek

amaçlarıyla işleyebilecektir.

 

2- Cardif bu verileri nasıl toplar?

Bu veriler; Genel Müdürlük, çağrı merkezi ve internet şubesi gibi bilumum kanallar, Cardif acenteleri ve acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, iş ortakları ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılar gibi kanallardan yazılı, sözlü ve elektronik ortamda olmak üzere toplanabilir.


3- Cardif bu verileri kimlerle paylaşabilir?

Bu veriler Cardif tarafından sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla başta BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. olmak üzere grup şirketleriyle, sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılarıyla, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. gibi güvenli tahsilat hizmeti veren kuruluşlarla, denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bankalarla, asistans firmalarıyla, araştırma şirketleriyle, arşiv ve kargo firmalarıyla, hizmet alınan hukuk bürolarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, program ortaklarıyla, iş ortaklarıyla, sigorta brokerleriyle, hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet aldığı kişi ve kuruluşlarla ve sözleşmeli reasürans şirketleriyle KVKK'nın öngördüğü kapsam çerçevesinde paylaşabilmekte ve kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir.
 

4- KVKK kapsamındaki haklarınız nelerdir?

Bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenebilir,
 • Bu verilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Yurtiçi ve yurtdışında kimlerle paylaşıldığını öğrenebilir,
 • Eksik veya yanlış olan bilgilerin düzeltilmesini isteyebilir,
 • KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında ve yine kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini talep edebilir,
 • Bu verilerin analizi sonucunda tarafınıza doğacak zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerin korunması hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kişisel verilere ilişkin hak kullanım formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

İletişimBize Ulaşın