BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Vergi Avantajları Nelerdir?

 • Bordrolu çalışansanız;

  Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için hayat, ferdi kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödediğiniz primleri, primi ödediğiniz dönemde elde ettiğiniz brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmı ile sınırlı olmak üzere net ücretinizin hesaplanmasında gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bu sayede ödemiş olduğunu primlerin, içinde bulunduğunuz gelir vergisi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen orandaki kısmını net ücretinizde artış olarak geri alabilirsiniz.

  Ücret bordronuzda gelir vergisi matrahınızdan indirebileceğiniz primler;
  - Kendiniz , eşiniz ve küçük çocuklarınız için, birikimli hayat sigortalarına ödediğiniz primlerin %50'si;

  -Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için, yaşam kaybı, ferdi kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi poliçeler için ödediğiniz primlerden oluşmaktadır. 

  Konut, taşıt ve tüketici kredileri kullanımınız sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan risk hayat ve ferdi Kaza sigortası poliçelerine ilişkin olarak ödediğiniz primleri de, net ücretinizin hesaplanmasında gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

  İndirim konusu yapılacak primlerinizin toplamı;
  -Primi ödediğiniz dönemde elde ettiğiniz brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlıdır.

  "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, kendinizle birlikte oturan veya kendiniz tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklarınızı, "eş" tabiri ise, aranızda yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

  Vergi Avantajından Faydalanmak İçin Gerekli Belgeler:
  Ödeme belgelerini, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir. Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir.

  Bireysel emeklilik/hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar, Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi,ferdi kaza sigortası primi gibi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstraları ve posta çekleri, Hayat sigortası poliçesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde, bireysel emeklilik/ hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Veriyorsanız

  Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için hayat ve ferdi kaza,hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödediğiniz primleri , beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmını yıllık gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bu sayede ödemiş olduğunu primlerin, gelir vergisi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen orandaki kısmı kadar vergi avantajı sağlamış olursunuz.

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde indirebileceğiniz primler;
  - Kendiniz , eşiniz ve küçük çocuklarınız için, birikimli hayat sigortalarına ödediğiniz primlerin %50'si;

  -Kendiniz , eşiniz ve küçük çocuklarınız için , yaşam kaybı, ferdi kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi poliçeler için ödediğiniz primlerden oluşmaktadır. Konut, taşıt ve tüketici kredileri kullanımınız sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan risk hayat ve Ferdi Kaza Sigortası poliçelerine ilişkin olarak ödediğiniz primleri de, net ücretinizin hesaplanmasında gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

  İndirim konusu yapılacak primlerinizin toplamı;
  -Primi ödediğiniz dönemde beyan ettiğiniz gelirin %15'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlıdır. Bu sınırlamaların tespitinde;

  - İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

  - Yıl içinde net ücretinizin hesaplanmasında vergi matrahınızdan indirdiğiniz hayat ve ferdi kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödediğiniz primler toplamı birlikte dikkate alınır.

  "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, kendinizle birlikte oturan veya kendiniz tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklarınızı, "eş" tabiri ise, aranızda yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.
 • Vergi Avantajını Nasıl Hesaplarım?

  Formu kullanarak aylık brüt ücret ve aylık sigorta primi üzerinden vergi avantajınızı hesaplayabilirsiniz.


Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Vergi Avantajı Hesaplama Aracı, BNP Paribas Cardif tarafından sadece simülasyon amaçlı hazırlanmış olup, simülasyon sonucunda elde edilen verilerin doğruluğuna ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemekteyiz. Yararlanacağınız vergi indiriminiz konusunda daha detaylı bilgi almak için lütfen vergi danışmanınız ya da muhasebecinize başvurunuz.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 'Sigorta Primi, Teberru ve İane İndirimleri' başlıklı birinci fıkrasının (1) bendi kapsamında, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükelleflerin, kendileri, eşi ve küçük çocukları adına yapılan hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini, birikimli sigortalar dışında kalan yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamını gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerinden indirmelerinin mümkün olduğu ve söz konusu prim tutarının beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerektiği belirtilmektedir.

 

İletişimBize Ulaşın