BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Sıkça Sorulan Sorular

.

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

 • Korona Virüs İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  Hayat Sigortam Koronavirüs sebebiyle vefat etmem halinde ödeme yapar mı?

  Hayat Sigortası, poliçesi satın alındıktan sonra meydana gelen hastalıklar sonucu gerçekleşen vefat halleri poliçe kapsamı dâhilindedir. Koronavirüs için gelen talepler Hayat Sigortası Genel şartları dâhilinde değerlendirmeye alınacaktır.

   

  Ferdi Kaza Sigortam Koronavirüs sebebiyle vefat etmem halinde ödeme yapar mı?

  Ferdi kaza sigortası kapsamında verilen vefat ve maluliyet teminatları hastalık sonucu oluşan riskleri kapsamamaktadır.

   

  Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı, Koronavirüs nedeniyle ödeme yapar mı?

  Koronavirüs nedeniyle hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet raporu alınması durumu teminat kapsamındadır. Bu çerçevede teminat tanımı kapsamında istenilen evraklar tamamlandıktan sonra tazminat ödemesi yapılmaktadır.

   

  İşsizlik Teminatı'ım Koronavirüs sebebiyle işsiz kalma durumunda ödeme yapar mı?

  İşvereniniz tarafından koronavirüs nedeniyle işten çıkarılmanız durumunda tazminat ödemeniz poliçenizin özel şartlarına göre değerlendirilecektir.

   

  Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı'ım Koronavirüs sebebiyle ödeme yapar mı?

  Koronavirüs gibi salgın hastalıklar nedeniyle hastalanma sonucu geçici iş göremezlik raporu alınması durumu poliçe özel şartlarında istisna olarak yer aldığından, teminat kapsamı dışındadır. Bu nedenle tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

   

  Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı'ım Koronavirüs sebebiyle ödeme yapar mı?

  Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı'ından SSK'lı, Bağkur'lu veya Devlet Memuru (SGK) statüsü dışındaki sigortalılar faydalanabilmektedir. Bu teminat ile ilgili tazminat talepleri, katılım sertifikasında/poliçede belirlenmiş olan muafiyet süresi, bekleme süresi ve tanımlanan istisnalar dikkate alınarak değerlendirilir.

   

  Koronavirüs nedeniyle hastalık sonucu gündelik hastane durumu teminat kapsamındadır. Bu teminat kapsamında belirtilen gün üzerinde hastanede yatma halinde, yatılan her gün başına ödenmek üzere azami poliçede belirtilen ay/süre boyunca ödeme yapılmaktadır.

   

  Koronavirüs kaza olarak kabul edilmeyeceğinden, kaza sonucu gündelik hastane teminatı kapsamında yer almamaktadır.

   

  Tehlikeli Hastalıklar Teminatı'ım Koronavirüs sebebiyle ödeme yapar mı?

   

  Tehlikeli hastalıklar teminatı, poliçede belirtilen hastalık türlerini kapsamaktadır. Koronavirüs, teminat verilen tehlikeli hastalıklar kapsamında yer almaması nedeniyle, sigortalının hastalığa yakalanması halinde tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

   

  İşsizlik Teminatı'ım, Koronavirüs sebebiyle çalıştığım işyerinin geçici süre kapatılması durumunda ödeme yapar mı?

  İşveren tarafından işyerinin geçici olarak kapatılması durumu işsizlik kapsamında değerlendirilmemektedir. Sigortalının rizikosunun işsizlik teminatı kapsamında olabilmesi için işvereni tarafından resmi olarak işten çıkarılması gerekmektedir. İşten çıkarılma halinde, poliçenin özel şartlarındaki koşulların oluşması durumunda işsizlik teminatından yararlanma hakkı doğmaktadır.

  Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkartıldım. Bu durumda İşsizlik Teminatı'ndan faydalanabilir miyim?

  İşveren tarafından ücretsiz izine çıkartılmak işsizlik kapsamında değerlendirilmemektedir. İşsizlik kapsamında olabilmesi için sigortalının, işvereni tarafından resmi olarak işten çıkarılması gerekmektedir

  İşten çıkarılma halinde, poliçenin özel şartlarındaki koşulların oluşması durumunda işsizlik teminatından yararlanma hakkı doğmaktadır.

   

  İşverenim beni işten çıkartmadı ancak sigorta primimi ödemiyor. Bu durumda İşsizlik Teminatı'ından faydalanabilir miyim?

  Bu durum istem dışı işsizlik teminatı kapsamında değildir. İşsizlik kapsamında olabilmesi için sigortalının, işvereni tarafından resmi olarak işten çıkarılması gerekmektedir.

  İşten çıkarılma halinde, poliçenin özel şartlarının değerlendirilmesini takiben işsizlik teminatı geçerli olmaktadır.

   

  Kredi erteleme hakkımı kullandığımda Kredi Koruma Sigortam nasıl etkilenir?

  Kredi ödemelerinin ertelenmesi ile birlikte, kredi koruma sigortası ile kazanılmış tüm haklar kredi süresi boyunca sigortalıyı ve ailesini korumaya devam etmektedir. Bu uygulama üç aya kadar olan vade uzatımları için geçerli olacaktır.

   

  İş yerimi kapadım, Kredi Kartı/Kredi Koruma İşsizlik Teminatı'ından yararlanabilir miyim?

  Serbest meslek sahipleri işsizlik teminatı kapsamı dahilinde değildir. Bu çerçevede, işsizlik teminatı iş yapamama veya iş gücünden yoksunluk kapsamında teminat vermemektedir.

 • Kredi Koruma Sigortası ne demektir?

  Kredi Koruma Sigortası, Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık, İşsizlik, Geçici İş Göremezlik, Tehlikeli Hastalıklar, Vefat gibi belli risklere karşı bireylerin iş ortaklarımızdan (bankalar veya tüketici finansman şirketleri) almış oldukları kredilerin geri ödenmesini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.
 • Kimler Kredi Koruma Sigortasından faydalanabilir?

  Sigortalının kredi koruma sigortasından faydalanabilmesi için;

   

  • İş ortağımız ile kredi sözleşmesi yapmış olması
    
  • Katılım ve Sağlık Beyan Formunun imzalanması ve formu imzalarken herhangi bir tehlikeli hastalığın (kanser, AIDS, kalp hastalığı gibi) bulunmaması
    
  • Kişinin sigortalanabilir yaş aralığında olması gerekmektedir.
 • İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Tehlikeli Hastalıklar teminatından kimler faydalanabilir?

  • İşsizlik teminatı:

  Kişinin işsizlik teminatından faydalanabilmesi için minimum 180 gün aynı iş yerinde çalışıyor olması ve SSK'ya bağlı olması gerekmektedir.

  • Geçici iş göremezlik:

  Kişinin geçici iş göremezlik teminatından faydalanabilmesi için serbest meslek sahibi (Bağ-Kur'a kayıtlı) veya devlet memuru olması gerekmektedir.

  • Tehlikeli Hastalıklar:

  Kişinin tehlikeli hastalıklar teminatından faydalanabilmesi için herhangi bir işte fiilen çalışmıyor olması gerekmektedir. (işsiz, emekli vs.)

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen risklerin gerçekleşmesi durumunda öncelikle yapılması gereken nedir?

  Riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalı kişinin sertifika üzerinde belirtilen destek hattını arayarak durumunu bildirmesi beklenmektedir.

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen risklerin gerçekleşmesi durumunda hangi evraklar gerekmektedir? (Tazminat evrakları)

  Gerekli evraklara ilgili ürün altındaki " Tazminat Evrakları " başlığından ulaşabilirsiniz.

 • Risk gerçekleştiği durumlarda gerekli evrakları BNP Paribas Cardif'e fakslayabilir miyim?

  Gerekli evrakların asılları veya ilgili kurumlardan alınacak aslı gibidir onaylı belgeler posta veya kurye yolu ile BNP Paribas Cardif genel merkezine (BNP Paribas Cardif, Meclis-i Mebusan Caddesi No:57 34427 Fındıklı/İstanbul adresine) gönderilmedir. Faks ile gönderilen evraklar, hasar değerlendirilmesinde kabul edilmemektedir.

 • Tehlikeli hastalıklar hangi hastalıkları kapsar?

  Kanser, Miyokard Enfarktüsü/Kalp Krizi, Koroner Arter Bypass Ameliyatı (CABG), Hastalık sonucu İnme, Böbrek Yetmezliği, Ana Organ Nakli (MOT), Felç/Parapleji , Körlük, Kalp Kapakçığı Replasmanı (Değişimi), Aort Hastalığı İçin Cerrahi, Multipl Skleroz (MS), İyi Huylu Beyin Tümörü, Kronik Karaciğer Hastalığı, Koma, Sağırlık, Major Kafa Travması, Konuşma Kaybı, Major Yanıklar Tehlikeli Hastalıklar kapsamına girer.

  *Ürünler bazında hastalıklar farklılık gösterebilir.

 • Geçici iş göremezlik nedir?

  Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sigortalının kaza veya hastalık nedeni ile geçici süre iş yapma yeteneğini kaybetmesidir.

 • Kredi koruma sigortam var, özel sektörde SSK'lı çalışıyorum, işsiz kaldığımda ne yapmalıyım?

  Sigortalının işsiz kaldığı durumlarda, sigortalı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak bu durumunu bildirmelidir. Eğer sigortalı kişi, muafiyet dönemininde değil ise, işsizlik durumu için bekleme döneminin geçilmesi beklenmeli, bu dönemde evraklarını tamamlanması istenmektedir.

 • Muafiyet Dönemi ne demektir?

  Sigortanın satın alınmasından sonra sigortalının kapsam dışında tutulduğu süre. Bu süre geçici iş göremezlik, işsizlik ve tehlikeli hastalıklar teminatlarına yönelik sigorta başlangıç döneminde muafiyet sağlamak için gereklidir. Bu sure içinde oluşan tazminat durumunda sigortalı, sigorta sözleşmesi teminat kapsamı içine alınmayabilir. Örneğin; ürün satın alındıktan sonra muafiyet süresi 120 gün ise, bu 120 gün içerisinde bir tazminat yaşanırsa ürün teminatlarından yararlanılamamaktadır.

   

  Muafiyet süresi: Teminatın işlerlik kazanabilmesi için, sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken süre.

 • Bekleme Süresi ne demektir?

  Bekleme süresi tazminat durumunun ortaya çıkmasından sonra başlayan dönemdir. Sigortalı bekleme süresi dolduktan sonra teminat dahilindeki tazminat ödemelerinden faydalanmaya başlayabilir.

 • Şu an "X" bankasından kredi alıyorum, işsizlik teminatına karşı kredimi nasıl güvence altına alabilirim?

  BNP Paribas Cardif'in doğrudan tüketiciye bir sigorta satışı yoktur. İş ortaklarımız aracılığı ile kredi sigortaları satılmaktadır. X bankası BNP Paribas Cardif'in çalıştığı bir iş ortağı ise, x bankasına giderek bu sigorta talep edilebilir.

 • SSK'ya bağlı değilim ama Kredi Koruma Sigortası'ndan yararlanmak istiyorum. Mümkün mü?

  Evet, bu üründe her tip müşteriye özel teminat bulunmaktadır. Kendi işine sahip müşterilere özel Kaza veya Hastalık Sonucu oluşan İş Göremezlik teminatı mevcuttur. Ev hanımı, emekli olan müşterilere özel Tehlikeli Hastalıklar teminatı vardır. Ayrıca her müşteri profili için ferdi kaza teminatları (ölüm, sürekli sakatlılık) bulunmaktadır.

 • İşsizlik teminatının uygulanacağı kişiler sadece SSK'ya bağlı olan çalışanlar mıdır?

  Evet, SSK'ya kayıtlı bazı özel emekli sandığına bağlı çalışanlar da bu kapsamdadır.

 • Hangi durumlarda sigorta sona erer?

  Kredi borcunun kapatılması, kişinin sigortalanabilir yaş aralığını geçmesi, ölüm veya sürekli sakatlılıkta kalan anaparanın ödenmesi durumunda sigorta sona erer.

 • İşsizlik bürosuna kayıt beyanının BNP Paribas Cardif'e başta gönderilmesi, devam eden aylarda kredi taksit ödemelerinin yapılması için yeterli midir?

  Hayır, her prim ödemesi öncesinde sigortalı kişi, işsizlik kurumundan aldığı güncel belgeyi posta ya da fax yolu ile BNP Paribas Cardif'e göndermelidir.

 • Şahıs şirketlerinin sahipleri, Kredi Koruma Sigortası'ndan yararlanabilirler mi?

  Evet, BNP Paribas Cardif'in iş ortaklarından kredi almış olan ve Kredi Koruma Sigortası'ndan faydalanabilme koşullarına uyan herkes kredi koruma sigortasından yararlanabilir.

 • Mortgage kredisi alınmış ve işsiz kalınmış ise kredinin ödenebilmesini sağlayacak uygun bir ürününüz var mı?

  Bu durumda işsiz kalınması durumunda kredi taksitlerini güvence altına alan kredi koruma ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünle aylık taksit ödemeleri (örneğin 6 ay arka arkaya ve kredi süresince toplamda 18 ay boyunca) güvence altına alınabilmektedir.

 • Mortgage kredisi almak üzere olan ve serbest çalışan bir kişinin kredi kullanıp, kredi koruma ürününü aldıktan bir süre sonra maaşlı bir işe geçmek istemesi durumunda kredi koruma güvencesi ürünü geçerliliğini yitirir mi?

  Bizim ürünlerimiz güvence altına girdiğiniz andaki çalışma statüsüne bağlı kalmaksızın dönüşümlü güvence sağlamaktadır. Bunun anlamı sigortalı serbest çalışırken geçici işgöremezlik teminatından faydalanır fakat daha sonra maaşlı bir işe geçtiğinde risk gerçekleşirse bu durumda işsizlik güvencesi ürünü devreye girer ve sigortalıyı güvence altına alır.

 • Hak sahiplerince aranmayan paralarda alacağımın olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

  Detaylı bilgi için buraya tıklayınız .

 • Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkındaki Yönetmelik Nedir?

  Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişikisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.