BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Sorumluluk

       BNP Paribas Cardif'in internet sitesi, sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site ziyaretçisi, sitedeki bilgilerin konuyla ilgili profesyonel danışmanlığın yerini almayacağını kabul eder. Aynı şekilde, öngörülen sigorta teminatına ilişkin poliçenin genel ve özel şartları ile eki olan liste(ler)de yer almadıkça, bu bilgiler hiçbir şekilde bir hak veya BNP Paribas Cardif bakımından bir taahhüt bahşetmez. Sitedeki değişiklikler, sigorta poliçe ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların değiştirilmesi, genişletilmesi veya kaldırılması anlamını taşımaz. Bu nedenle, internet sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir surette kullanılmadan önce, konuyla ilgili doğrudan BNP Paribas Cardif veya profesyonel danışman ile görüşülmelidir.

       BNP Paribas Cardif, internet sitesindeki bilgilerin güncel ve doğru şekilde yayımlanmasını temin etmekle birlikte, bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. İnsan hataları, teknik veya diğer hususlar nedeniyle hata veya bilgi eksikliği ve yanlışlığı veya güncellik yitirmesi söz konusu olabileceğinden, BNP Paribas Cardif sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan eder.İnternet sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmeme yahut güncellenmede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık, eksiklikten veya değişiklikten ötürü BNP Paribas Cardif'e hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, BNP Paribas Cardif'i hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

       İnternet sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir. BNP Paribas Cardif kendi internet sitesine veya herhangi bir internet site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu internet sitesinde yer alan ifadeler, ileriye yönelik hazırlanmış ifadeler olup çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.

       İnternet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafiği bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, BNP Paribas Cardif tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tablo ve grafiklerin doğrulukları BNP Paribas Cardif tarafından garanti edilmemekle birlikte, bu bilgiler belirli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle, internet sitesinde yer alan iç ve dış piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi veya manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı BNP Paribas Cardif sorumlu değildir.

       Kullanıcı, internet sitesinde yayımlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanarak yaptığı işlemler veya siteye ulaşamaması sonucu doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarara uğraması halinde, BNP Paribas Cardif'in bu kayıp veya hasar için hiçbir nam altında borç veya sorumluluğunun doğmayacağını peşinen ve dönülemez şekilde kabul ve beyan eder.

       İnternet sitesindeki bilgiler, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuat, vergi oranları ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler, yalnız yatırımcıların kendi yatırım kararlarını alabilmelerini sağlamak amacıyla sunulmuş olup, kesinlikle bir teklif veya yatırım tavsiyesi değildir ve BNP Paribas Cardif'i bağlamamaktadır. Hesap makineleri kullanılarak hesaplanan poliçe primlerinin BNP Paribas Cardif'i bağlayıcı bir tarafı olmamakla beraber, asıl geçerli olan resmi poliçe teklifidir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullar çerçevesinde düzenlenmesi ve peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi üzerine ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla başlar.

İletişimBize Ulaşın