Vergi Avantajı Hesaplama Aracı, BNP Paribas Cardif tarafından sadece simülasyon amaçlı hazırlanmış olup, simülasyon sonucunda elde edilen verilerin doğruluğuna ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemekteyiz. Yararlanacağınız vergi indiriminiz konusunda daha detaylı bilgi almak için lütfen vergi danışmanınız ya da muhasebecinize başvurunuz.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 'Sigorta Primi, Teberru ve İane İndirimleri' başlıklı birinci fıkrasının (1) bendi kapsamında, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükelleflerin, kendileri, eşi ve küçük çocukları adına yapılan hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini, birikimli sigortalar dışında kalan yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamını gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerinden indirmelerinin mümkün olduğu ve söz konusu prim tutarının beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerektiği belirtilmektedir.