HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bireysel Emeklilik

  Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde de aktif çalışma hayatlarındaki yaşam standartlarını koruyabilmeleri amacıyla devlet denetiminde kurulmuş bir tasarruf sistemidir.

  category-hero-image
  category-hero-image

   Bireysel / Kurumsal Planlar

   Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde de aktif çalışma hayatlarındaki yaşam standartlarını koruyabilmeleri amacıyla devlet denetiminde kurulmuş bir tasarruf sistemidir.

   Detaylı Bilgi

   Otomatik Katılım Sistemi

   Otomatik Katılım Sistemi, çalışanları emeklilik günlerinde iyi bir hayat sürdürebilmeleri için birikim yapmaya teşvik ediyor.

   Detaylı Bilgi

   Bireysel Emeklilik Avantajları

   Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır.

   Detaylı Bilgi

   Geleceğini BES’le

   BNP Paribas Cardif güvencesiyle sunulan 18 Yaş Altı BES planlarıyla çocuğunuzun geleceği için Bireysel Emeklilikte istikrarlı ve uzun süreli birikim yapmanız mümkün.

   Detaylı Bilgi

  Sıkça Sorulan Sorular

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ne tür kesintiler mevcuttur?
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde uzun süre kaldığınızda ve düzenli ödeme yaptığınızda daha fazla kâr elde etmiş olursunuz.
   
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde,
  • Fon İşletim Gider Kesintisi, 
  • Yönetim Gider Kesintisi,
  • Ödemelerinize ara vermek istemeniz durumunda ise, Ara Verme Kesintisi,
  • Peşin ve/veya Ertelenmiş olmak üzere, Giriş Aidatı
  • Gelir Vergisi (Stopaj)
   Kesintileri mevcuttur. 
   
  Fon İşletim kesintisi, seçilen fona göre değişkenlik gösterirken,  Yönetim Gider kesintisi ve Ara Verme kesintisi ise, seçtiğiniz plan özelliklerine göre değişkenlik gösterir.  Yönetim Gider kesintisi, Giriş Aidatı ile Ara Verme kesintisi yalnızca ilk 5 yıl içinde uygulanmaktadır.
   
  Giriş Aidatı, Bireysel Emeklilik Sistemi sözleşmelerinde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Aktarımla gelen sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla Bireysel Emeklilik Sözleşmesi veya gruba bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınır. Giriş aidatı, peşin ve/veya ertelenmiş olabilir.
   
  Ertelenmiş Giriş Aidatı, yalnızca ilk 5 yıl içinde sistemden ayrılmak istemeniz durumunda kesilmektedir. 5. yıldan sonra ayrılmanız durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesilmez. Vefat, maluliyet veya şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerden dolayı Bireysel Emeklilik Sistemi?nden ayrılmanız halinde ertelenmiş giriş aidatı kesilmez.
   
  Sistemden erken ayrılmak istemeniz durumunda ise, katılım sürenize istinaden getiri* üzerinden vergi kanununa göre uygulanacak Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi aşağıdaki şekildedir;
   
  • Emekli olmaya hak kazanmak için minimum katılım süresi olan 10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcıların ilgili sözleşmedeki getirisi üzerinden %15,
  • Emekli olmaya hak kazanmak için minimum katılım süresi olan 10 yıllık prim ödemesini gerçekleştiren fakat 56 yaşını doldurmadığı için emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılan katılımcıların ilgili sözleşmedeki getiri üzerinden %10,
  • Emekliliğe hak kazandıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcıların ilgili sözleşmedeki getiri üzerinden %5,
  • BES katılımcısının emekli olmaya hak kazanmadan vefat etmesi veya malul olması durumunda getirinin %25'i muaf tutularak, kalan tutar üzerinden %5, 
  Oranında Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi mevcuttur.
   
  *Getiri: Çıkış tarihindeki toplam birikiminizden, sisteme yatırdığınız toplam katkı payı ve Devlet Katkısı anaparasının çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Devlet katkısı anaparası ise, sistemde kaldığınız süreye bağlı olarak hak ediş oranlarınıza göre belirlenmektedir.
  BES sistemi işleyişi nasıldır?

  Sisteme katılım tamamıyla gönüllük esasına tabidir.
  Yabancılar veya yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları dahil, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, Türk vatandaşları dahil herkes katılımcı olabilir.
  Katkı payları serbestçe belirlenebilir.
  Bireysel Emeklilik şirketlerinin talep ettikleri hizmet bedelleri, belirlenen üst limitlerin çerçevesinde kalmak kaydıyla serbesttir.
  Katılımcılar birden fazla fona yatırım yapabilecekleri gibi birden fazla emeklilik hesabı da açtırabilirler.
  Yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.
  Minimum getiri garantisi bulunmamaktadır.

  Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde de aktif çalışma hayatlarındaki yaşam standartlarını koruyabilmeleri amacıyla devlet denetiminde kurulmuş bir tasarruf sistemidir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nde Devlet Katkısı nedir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile düzenli* ve toplu katkı payı yatıran ve Devlet Katkısı'ndan yararlanabilecek Bireysel Emeklilik Katılımcıları** için Devlet Katkısı uygulaması başlamıştır. Sisteme yatırılan her katkı payının %30'u kadar ek tutar sözleşmenize bağlı olarak Devlet Katkısı hesabında birikmektedir. ***

   

  Örnek vermek gerekir ise,  yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 30 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın-  ilgili takvim yılının brüt asgari ücretinin %30'unu aşamaz.****

   

  *Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan BES katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait BES katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumunda olan emeklilik sözleşmeleri için Devlet Katkısı yapılmayacaktır. 

   

  **Devlet Katkısı'ndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için yararlanılabilir. İşveren grup sözleşmelerinde Devlet Katkısı bulunmamaktadır. 

   

  ***Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.

   

  ****2023 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %30'u, yani Devlet Katkısı'nın en üst sınırı, 36.028,80 TL'dir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için bir katılımcının yıllık toplam 120.096,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.  Birikim tutarı hesaplamasında ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır. 

  Bireysel Emeklilik Sistemi planları nelerdir?

  Sunduğumuz planlarımız:

  - Anahtar Emeklilik Planı

  - Artı Emeklilik Planı

  - Yıldız Emeklilik Planı

  - Özel Emeklilik Planı

  - Emeklilik Gelir Planı

  Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı nasıl hesaplanır?

  Devlet Katkısı üst limiti sözleşme bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır. Birden fazla sözleşmeniz mevcut ise, Devlet Katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır. 

  Örnek vermek gerekir ise,  yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 30 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet Katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın-  ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu aşamaz.*

  *2024 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %30'u, yani Devlet katkısının en üst sınırı, 72.009 TL'dir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için yıllık toplam 240.030 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  Bireysel Emeklilik birikimi nasıl hesaplanır?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmeniz için gelecekteki toplam birikiminizi BNP Paribas Cardif sayfası üzerindeki hesaplama araçlarını kullanarak hesaplayabilirsiniz. 

  Hesaplama aracı için tıklayınız

  Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı olarak ödenen tutar nasıl hak edilir?
  Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.*
  • En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %15'ine, 
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %60'ına,
  • En az 10 yıl süre sistemde kalan ve 56 yaşını dolduranlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100'üne hak kazanır.
  *Vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100'üne hak kazanır. 
  Farklı şirketlerdeki birden fazla sözleşmelerim için Devlet Katkısı'ndan faydalanabilir miyim?

  Devlet Katkısına ilişkin üst sınır,  sözleşme sayısına bakılmaksızın katılımcı bazında hesaplanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sigorta sözleşmesine ödenen katkı payı için hesaplanan Devlet Katkısı tutarı, ilgili ayda ödenen katkı payına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içindeki, sözleşme sayısına bakılmaksızın bir katılımcıya ödenebilecek azami Devlet Katkısı,  ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu aşamaz.*

  *2023 yılı için bu rakam 36.028,80 TL tekabül etmektedir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için katılımcının farklı şirketlerdeki, tüm sözleşmelerine yıllık toplam 120.096,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ödemelerine ara verme hakkı mevcut mu?

  Bireysel Emeklilik Sözleşme katkı payı ödemenize dilediğiniz zaman ara verebilirsiniz, ara verme durumunda, sözleşmenizin bağlı olduğu plan kapsamında ara verme kesintisi uygulanır.

  Ek olarak, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, sözleşmede ödemeye ara verilmiş kabul edilir ve ara verme yönetim gider kesintisi ara verme süresi boyunca birikiminizden kesilir. 

  Ayrıca, 1 yıl boyunca ve 1 yıldan fazla ödemeye ara verilir ise, ek yönetim gider kesintisine ilaveten bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Şirket tarafından ödenen sabit giderler kesintisi birikiminizden indirilir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesindeki sözleşme kapsamında "Düzenli Ödeme" süre kriteri nedir?

  İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir. Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir. 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nde Sistemdeki kesintilerde değişiklik gerçekleşti mi ?

  01.01.2016 tarihi itibarı ile Bireysel Emeklilik kapsamında emeklilik şirketi tarafından yapılabilecek olan kesintilerin üst sınırları ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

  Buna göre;

  Bireysel Emeklilik planları kapsamında yapılabilecek olan yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı sözleşmenin ilk 5 yılı için yıllık olarak ilgili yıla ait, yılbaşında belirlenmiş olan aylık asgari brüt ücretin % 8,5'ini geçmeyecektir. Bu kapsamda varsa fazla alınmış olan yönetim gider kesintisi veya giriş aidatı kapsamındaki kesintiler katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilecektir. 

  5. yıldan sonra sözleşmeniz kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı olarak, aşağıda belirtilen istisnai durum dışında, bir kesinti yapılmayacaktır.

  01.01.2016'dan önce yürürlüğe girmiş olan sözleşmeler kapsamında, varsa tahakkuk etmiş giriş aidatı borcu yukarıda belirtilen süre kısıtından bağımsız olarak tahsil edilebilecektir.  Yapılacak olan hesaplamalarda sözleşme yılı esas alınacaktır.

  Sözleşmenin 6. Yılı İtibarı ile Yapılabilecek Azami Kesinti Kontrolü ve İade Uygulaması;

  Sözleşmenizin 6. yılından itibaren, sözleşmeniz kapsamında  geçirilen  yıla bağlı olarak, yapılan kesintiler için de azami oran belirlenmiştir. Buna göre sözleşme yürürlük tarihinizden sözleşmenizin sonlandığı tarihe kadar olan süre kapsamında yapılacak olan kesintilerin toplamı Devlet Katkısı fonunuzdaki birikimin aşağıdaki tabloda(1) ilgili yıla karşılık gelen oranına karşılık gelen tutardan  fazla yapılmayacaktır. Bu kapsamda varsa fazla yapılan kesintiler erken çıkış (vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı çıkış, isteğe bağlı çıkış, aktarım dahil) durumunda ayrılma veya aktarım anında bireysel emeklilik hesabınıza iade edilecektir. Bu iade prosedür, 2021 yılında ve sonrasında,

  • ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelerde çıkış yapıldığı durumda,
  • Devlet Katkısı fonunda birikimin olduğu durumda,
  • Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşmıyorsa
  • Sözleşme düzenli ödeme yapıyorsa

  uygulanacak olup, sadece olması halinde varsa fazla yapılan kesintilerin iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

  Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.

  (1)Sözleşmenin 6. Yılı itibarıyla Kontrolde Kullanılacak Oran Tablosu

  Sözleşme Yılı
  Kontrolde Kullanılacak Oran
  6
  %60
  7
  %70
  8
  %80
  9
  %90
  10+
  %100

  Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri; ilk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir.Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında düzenli ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Devlet Katkısı uygulamasının başladığı 01 Ocak 2013 tarihinden önce giren katılımcılar, öncesinde geçirdikleri süre için Devlet Katkısı hak edişinden faydalanabilir mi?
  Sisteme 1 Ocak 2013 tarihinden önce girmiş olan katılımcıların Devlet Katkısı'na hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek süreler verilmiştir;

  1 Ocak 2013'ten önce sistemde geçirilen süre;
  • 3 yıldan fazla fakat 6 yıldan az ya da 6 yıl ise, ilgili sözleşmeye 1 yıl,
  • 6 yıldan fazla fakat 10 yıldan az ya da 10 yıl ise ilgili sözleşmeye 2 yıl,
  • 10 yıldan fazla ise ilgili sözleşmeye 3 yıl,
  Olacak şekilde, Devlet Katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için gerekli süreye, bir defaya mahsus olmak üzere eklenir. 
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emeklilik şartları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmaya hak kazanmak için sisteme ilk giriş tarihinden itibaren minimum katılım süresi olan, 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gereklidir. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp, katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik avantajları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde en az yıl 10 kalmanız ve 56 yaşınızı tamamlamanız ile birlikte emekliliğe hak kazanırsınız.
  Emekli olduğunuzda birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını toplu para olarak alabilirsiniz.
  Emeklilik Gelir Planı ile birikimlerinizi ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceğiniz ödeme planı kapsamında maaş olarak alabilirsiniz.
  Yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu veya belirleyeceğiniz süre boyunca maaş alabilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nden cayma hakkım mevcut mu?

  Bireysel Emeklilik Sözleşme'nizin başlangıç tarihinden 2 ay içinde cayma hakkı mevcuttur, 2 ay içinde cayma hakkınızı kullandığınızda giriş aidatı ya da herhangi bir kesinti olmaksızın sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz.

  *Kesintiler hakkında detaylı bilgi için 'Bireysel Emeklilik Sistemi?nde ne tür kesintiler mevcuttur?' başlığı altında bulunan bilgileri inceleyebilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nde Devlet katkısından kimler yararlanabilir?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için Devlet Katkısı ödenir. 

   

  Devlet Katkısı'ndan yalnızca bireysel yatırımcılar yararlanabilir, işveren grup sözleşmelerinde, işverenler tarafından ödenen katkı payları Devlet Katkısı hesaplamasına dâhil edilmez. 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi nasıl iptal edilir?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi iptal etmek dışında, ara vermek veya katkı payı değişikliği gerçekleştirmek gibi farklı seçenekleriniz de mevcuttur. Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan Devlet Katkısı gibi pek çok avantaja sahip, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi yine de iptal etmek isterseniz, şubeniz ile iletişime geçebilir veya 444 43 23 numaralı BNP Paribas Cardif Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kimler katılabilir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne herkes katılabilir. Kişiler dilerse eşine, çocuklarına, yakınlarına veya kendi adına birden fazla BES sözleşmesi yaptırarak, yaptıkları tasarruflarla, emeklilik dönemlerinde de yaşam standartlarını güvence altına alabilir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ndeki birikimlerimi ve Devlet Katkısı'nı nasıl takip edebilirim?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ne ait hesap bildirim cetveli aylık olarak tarafınıza gönderilmektedir. Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinizden ayrı olarak takip edilir ve sözleşmenize bağlı ayrı bir alt hesaba yatırılır. Böylelikle, ödediğiniz katkı payı dâhilinde oluşan birikiminiz ile Devlet Katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

  Dilerseniz, aylık hesap bildirim cetveli gönderimini beklemeden, 444 43 23 BNP Paribas Cardif çağrı merkezinden veya  Cepte Cardif e-şubesi ile birikimlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca, E-devlet  `Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama hizmeti üzerinden de Devlet Katkı payını görmek mümkündür.