HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Kredi Kartı Koruma Yaşam

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kredi kartı borcunuzun geri ödenmeme riskini Vefat, Kaza ve Hastalık Sonucu Maluliyet ve Tehlikeli Hastalıklar risklerine karşı güvence altına alan kredili grup hayat sigortası ürünüdür.

  Sizi Arayalım

  Kredi Kartı Koruma Yaşam

  Sosyal Güvenlik Kurumu 4a maddesine tabi bordrolu olarak çalışmayanlara özel olarak sunulan Kredi Kartı Koruma Yaşam Sigortası, Türk Ekonomi Bankası kredi kartı borcunuzun geri ödenmeme riskini Vefat, Kaza ve Hastalık Sonucu Maluliyet ve Tehlikeli Hastalıklar risklerine karşı güvence altına alan kredili grup hayat sigortası ürünüdür.

  Kredi kartının ilgili döneme ait ekstre kesim tarihindeki toplam borç tutarını (ilgili döneme ait ekstre kesim tarihindeki harcama ve ileri vadeli taksitler toplamı), ekstredeki gün sayısı ve günlük prim oranı olan %0,01644 ile çarparak hesaplanan primi ödeyerek, kredi kartı borcunuzu güvence altına alabilirsiniz (prim oranı yıllık %6’ya, aylık yaklaşık %0,5’e denk gelmektedir).

  Teminatlar:

  • Vefat (Ana Teminat)
  • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (Ek Teminat)
  • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet (Ek Teminat)
  • Tehlikeli Hastalıklar (Ek Teminat)


  Prim ve teminat tutarı, aylık kredi kartı kredi kartı toplam borç bakiyenize göre farklılık gösterir.

  Teminat tutarı, her bir ekstre dönemi sonrasında belirlenecek ve her bir ekstre tarihindeki toplam kredi kartı borç tutarına eşit ve azami 30.000 TL ile sınırlı olacaktır. Sigorta Süresi boyunca ödenecek toplam prim tutarı, aşağıdaki örnek hesaplama tablosunda gösterildiği gibi her ekstre dönemine göre değişebilir:

  Prim Tahsilatı Nasıl Yapılacak?
  Sigorta primi, ekstre borç bakiyesi ve ekstre gün sayısına bağlı olarak aylık hesaplanarak, sertifikanın bağlı bulunduğu kredi kartından 12 ay boyunca tahsil edilecektir. Günlük Prim Oranı: %0,01644’dir.

  Poliçe Ne Zaman Başlayacak?
  Poliçeniz, başvurunuz oluştuktan sonraki “İlk 100 TL üzeri toplam borç bakiyesi bulunan ekstrenin kesilmesi + 1. gün” tanzim edilerek başlayacak ve 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.*
  *Başvuru geçerlilik süresi olan 180 gün içinde 100 TL üzeri kredi kartı ekstre borcunun oluşmaması durumunda, başvurunuz otomatik olarak geçersiz kılınacaktır. Başvuru ve poliçe sigortalının Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile kredi kartı ilişkisi devam ettiği sürece devam eder, kredi kartının harcamalara kapatılması veya kartın takibe düşmesi durumunda iptal edilir.

  Asistans Hizmetleri

  Poliçeniz süresince aşağıda yer alan Sağlık Asistans hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz:

  Hizmet Adı​
  Kullanım Hakkı
  Online Doktor Danışmanlık
  Poliçe Süresince 6 kez ücretsiz
  Online Psikolojik Danışmanlık
  Poliçe Süresince 6 kez ücretsiz
  Online Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme
  Poliçe Süresince 6 kez ücretsiz
  Mini Check-Up
  Poliçe Süresince 1 kez ücretsiz
  Telefon ve İnternet Bağlantısı için Teknik Online Destek
  Poliçe Süresince 1 kez ücretsiz
  7/24 Kara Ambulansı
  (Acil Durumularda Sınırsız)
  Optiklerde %30’a Kadar indirim
  İndirim
  Göz Muayenesi, Katarakt Gibi Ameliyatlarda %20 indirim
  İndirim
  Hobi Kulüplerinde 30’a Kadar İndirim
  İndirim
  Evde Teknik Destek %30’a Kadar İndirim
  İndirim
  Ev Güvenliğinde %30’a Kadar İndirim
  İndirim


  Nasıl Başvurabilirim?

  Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için sizi en yakın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. şubesine bekliyoruz.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Hasar durumunda tazminat ödemesine hak kazanabilmek için Muafiyet Süresi ve Bekleme Süresi mevcut mu?

  Sigortalı’nın “Tehlikeli Hastalıklar Teminatı” ile ilgili tazminata hak kazanabilmesi için;

  • Sigorta’nın başlangıç tarihinden itibaren 90 gün Muafiyet Süresi bulunmaktadır.*

  • Muafiyet süresine ek, hasar tarihini takiben Tehlikeli Hastalıklar Teminatı için 30 gün Bekleme Süresi bulunmaktadır.**

  *Muafiyet Süresi, Sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken asgari süreyi ifade eder. Riskin kaza sonucu gerçekleşmesi halinde muafiyet süresi uygulanmaz.

  **Bekleme Süresi ise, riskin gerçekleştiği günden sonra geçirmesi gereken birbirini izleyen süreyi ifade eder. Bekleme Süresi sonunda, Tehlikeli Hastalığın devam etmesi durumunda teminattan yararlanabilmektedirler. Poliçe kesintisiz olarak yenilendiğinde Muafiyet süresi uygulanmaz, yalnızca ilk yıl için geçerli olan süredir.


  Ne kadar vergi avantajım olur?

  Ücretli çalışanlar:
  Ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.
  Gelirini Yıllık beyan edenler (Serbest meslek sahipleri):
  Ödenen primlerin tamamı, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

  Hasar durumunda ne yapmalıyım?

  Sigortalı veya Hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’ye bildirmek zorundadır.
  Riskin gerçekleştiği durumlarda, evraklar ve süreç ile ilgili bilgi 444 43 23 nolu BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi aranarak ya da www.bnpparibascardif.com.tr internet adresinden Sigorta sözleşmesi kapsamında tazminat ödenmesini gerektiren bir olay gerçekleştiği takdirde ilgili teminat için Tazminat Bildirim Formu doldurulmalıdır.

  Kredi kartımın iptal edilmesi/tamamen kullanıma kapatılması durumunda teminat geçerli olur mu?

  Sigortalı’nın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile kredi kartı ilişkisinin sona ermesi, poliçenin bağlı olduğu kredi kartının harcamalara kapatılması poliçe iptal edilecek olup sigortacı tarafından aktüeryal formüle göre hesaplanacak gün esaslı iptal değeri Sigortalı’ya ödenecektir.


  Nasıl Başvurabilirim?

  Sözleşmenizi başlatmak için size en yakın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Şubesi'ne başvurabilir, detaylı bilgi almak için 444 43 23 BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi’nden bize ulaşabilirsiniz.
  Dilerseniz, “Hemen Başvur”a tıklayarak bilgilerinizi bırakın, sizinle en kısa sürede iletişime geçelim.

  Fikrimi değiştirip, cayarsam ne olur?

  İlk 15 gün içinde poliçeden cayma hakkınızı kullanabilir ve ödediğiniz primlerin tamamını hiçbir kesinti yapılmadan, ceza veya vergi ödemeden geri alabilirsiniz. İlk 15 günden sonraki iptal taleplerinde ise gün esaslı kısmi iptal edilecektir.


  Poliçenin bağlı olduğu kredi kartımın çalınması, yenilenmesi veya süresi dolması durumunda sigorta teminatları geçerli olur mu?

  Kredi Kartı Koruma Yaşam sigortası, çalıntı/kapkaç riskini kapsamaz ancak teminata konu kredi kartının süresinin dolması, çalınması veya yenilenmesi gibi durumlarda poliçe kapsamındaki teminatlara konu risklerden yeni kredi kartınız üzerinden devam edebilmeniz için teminatlar, yeni basılacak kredi kartı bilgileri üzerinden otomatik olarak devam edecektir.

  Kredi Kartı Koruma Yaşam Sigortası’nın avantajları nelerdir?

  • Poliçe kapsamındaki teminatlarınız kredi kartı borcunuzu geri ödemeleriniz esnasındaki beklenmedik risklerde teminat limitleri dâhilinde devreye girerek, son ekstrenizden kalan kredi kartı borcunuz için öncelikle Türk Ekonomi Bankası’na ödeme yapılır. Varsa kalan kısım size veya önceden belirlenmiş Lehtar(lar) veya Kanuni Varis(ler)e ödenerek size veya sevdiklerinize karşı finansal güvence sağlanır.

  • Tehlikeli Hastalıklar teminatlarına konu rizikoların gerçekleşmesi durumunda kredi kartı borcu ilgili teminat limiti dâhilinde ödenir ve hayat standardınız etkilenmez. Diğer teminatlar yürürlükte kalmaya devam devam eder.

  • Vefat durumunda Vefat Teminatı limiti dâhilinde kredi kartı borcu kapatılarak kanuni varislere, Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı kapsamındaki konu maluliyet rizikosunun gerçekleşmesi durumunda ise size finansal destek sağlanır!

  • Basit ve hızlı başvuru süreci vardır.

  • Birden fazla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Kredi kartınızın bulunması durumunda, dilerseniz her bir kredi kartınız için ayrı ayrı başvuruda bulunabilirsiniz.

  • Kredi kartınıza aylık ilave edilen uygun primle ödeme kolaylığı sağlar.

  • Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı, 1 yıllık poliçe süresince yalnızca 1 kez ve tek seferde ödenir. Yenilemeler dahil, toplam sigortalılık süresi boyunca ise azami 2 ayrı ödeme yapılabilir.

  • Ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilir ve bu şekilde vergi diliminize göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edersiniz.


  Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye ait birden fazla bireysel kredi kartım mevcut, sigorta sözleşmem hangi kredi kartım için geçerli olur?

  Bir sigorta sözleşmesi ile yalnızca bir adet Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kredi kartınıza teminat verilebilmekte olup, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’den birden fazla bireysel kredi kartınız olması durumunda, dilerseniz her bir kredi kartınız için ayrı ayrı Kredi Koruma Yaşam Sigortası ürünü satın alabilirsiniz. Bu durumda, azami teminat limiti her bir kart için ayrı ayrı 30.000 TL ile sınırlı olacaktır

  Sigortayı sonlandıran haller nelerdir?

  • 1 (bir) yıllık sigorta sözleşme süresinin bitiminde, Sigortalı’nın sigorta sözleşmesini kendisinin yenilemeyi tercih etmemesi veya Sigortacı’nın yenilemek istememesi durumunda,
  • Sigortalı‘nın sigortadan faydalanma yaşı olan 75 (yetmiş beş) yaşını doldurması durumunda,
  • Sigortalı’nın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile kredi kartı ilişkisinin sona ermesi, teminata konu kredi kartının harcamalara kapatılması veya kartın takibe düşmesi durumunda,
  • Vefat ya da Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet teminatlarından biri için kapsamında tazminat ödemesi yapılması durumunda,
  • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatı kapsamında sigorta bedeli kadar tazminat ödemesi yapılması durumunda,
  • Yenilemeler dahil “Tehlikeli Hastalıklar Teminatı” için 2 (iki) kez ödeme yapılması durumunda,
  • Sigortanın iptal edildiği durumlarda,
  o     Sigortalı kendi isteği ile iptal edebilir,
  o     Vadesi gelen prim borcunun 90 gün tahsil edilememesi durumunda,

  Kimler başvurabilir?

  Kredi Kartı Koruma Yaşam Sigortası ürününe yalnızca;

  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. bireysel kredi kartına sahip,

  • Sigortalanabilir 18-70 yaş aralığında,

  • Türkiye’de ikamet eden,

  • Sağlıklı ve fiil ehliyete sahip,

  • Başvuru aşamasında çalışma durumu ürünü satın almaya uygun kişiler

  Başvuruda bulunabilir. Ticari/şirket kredi kartı sahipleri bu ürüne başvuramaz. 


  Sigorta süresi ne kadardır?

  Sigorta süresi 1 yıldır ve yenileme garantisi bulunmamaktadır. Sigortalı tercihine göre vade sonunda ek bir beyana ihtiyaç olmadan otomatik yenilenebilir.*
  *Yenileme yapılırken BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. poliçe üzerindeki prim tutarlarında değişiklik yapılabilir veya poliçenin yenilenmeme hakkı saklıdır.

  Asistans hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

  Asistans Hizmetler hakkında daha detaylı bilgi ve yararlanmak için; Acil Sağlık ve Acil Kara Ambulans Hizmeti’nde 7 gün/24 saat, diğer hizmetler için ise hafta içi 09:00 – 17:00 mesai saatleri içinde,
  0 850 480 75 05 numaralı Smart Assist Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabilirsiniz.
  *Ek asistans hizmetlerden yalnızca Sigortalı faydalanabilmekte olup, poliçeye dair prim ödemelerinin vadesinde gerçekleşmiş olması ve poliçenin aktif olması esastır.

  Kredi Kartı Koruma Yaşam Sigortası kapsamında hangi teminatlardan yararlanabilirim?

  • Vefat (Ana Teminat)

  • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (Ek Teminat)

  • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet (Ek Teminat)

  • Tehlikeli Hastalıklar (Ek Teminat)


  Diğer Ürünlerimize Göz Atın!