HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bireysel Emeklilik Fonları

  Fon Detayları
  Fon Karmaları
  Fon Bültenleri
  Fon Getirileri
  Fon Performansları
  Fon Detayları
  Fon Detayları

  Katılımcılar, risk algılamaları ve getiri beklentileri doğrultusunda katkı paylarını diledikleri fonlarda/fon dağılımlarında değerlendirebilirler. Katılımcılarımız BNP Paribas Cardif Emeklilik tarafından kurulmuş olan ve bireysel emeklilik planları içerisinde tanımlı fonlar arasında tercihte bulunabilir ve ödedikleri katkı paylarının fonlara dağılımını yılda 12 kez değiştirebilirler. BNP Paribas Cardif Emeklilik tarafından kurulmuş olan emeklilik yatırım fonları ile ilgili detaylı bilgilere fon bazında aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

  Konusunda uzman fon yönetimi ekibimizin farklı risk ve getiri beklentilerini dikkate alarak en doğru fon karmasını belirlemenizi kolaylaştıracak şekilde hazırladığı risk getiri profilini hemen doldurarak Korumacı, Dengeli, Girişimci veya Atılgan fon karmalarımızdan birini seçebilir ya da fon karmanızı kendiniz oluşturabilirsiniz.

  Katılımcının, BEFAS üzerinden diğer şirketlerin kurucusu oldukları fonları tercih etmeleri durumunda, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. E-şube üzerinden işlem yapılabilir.

  BEFAS platformunda işlem gören fonlar ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

  Katılımcının, BEFAS kapsamında diğer şirketlerin kurucusu oldukları fonları tercih etmeleri durumunda uygulanacak fon işletim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine ilişkin bilgilere, Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - BEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden ulaşılabilir.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

  Döviz bazlı yatırımı tercih eden katılımcılara, döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından da yararlanarak, orta-uzun vadeli bakış açısıyla, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amaçlanmaktadır.

  Fon Bazında Fon Toplam Gider Kesintileri
  Fon Adı
  Fon İşletim Gider Kesintisi
  Azami Fon Toplam Gider Kesintisi
  Günlük (Yüzbinde)
  Yıllık (Yüzde)
  Günlük (Yüzbinde)
  Yıllık (Yüzde)
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken EYF
  6,00
  2,19
  6,25
  2,28
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın EYF
  2,80
  1,02
  3,00
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Standart EYF
  5,15
  1,88
  5,25
  1,91
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı EYF
  0,99
  0,361
  1,00
  0,365
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi EYF
  5,70
  2,08
  6,25
  2,28
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken EYF
  5,70
  2,08
  6,25
  2,28
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Değişken Grup EYF
  2,75
  1,00
  6,25
  2,28
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları EYF
  5,15
  1,88
  5,25
  1,91
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası EYF
  2,80
  1,02
  3,00
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
  5,05
  1,84
  5,25
  1,91
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
  2,75
  1,84
  5,25
  1,91
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup EYF
  2,50
  1,00
  5,25
  1,91
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası EYF
  2,328
  0,91
  3,00
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart EYF
  2,328
  0,85
  2,2986
  1,09
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş.Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80’i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon'un yatırım stratejisi, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo - ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

  Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara İlişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon'un yatırım stratejisi, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo - ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlar ile değerlendirilecektir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo - ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

  Tasarrufların enflasyonunun aşındırıcı etkisinden korunması, İMKB repo piyasası faiz oranlarıyla paralel bir getiri elde edilmesi ve para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanması amaçlanmaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo - ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu kapsamda, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir

  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

  Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek reel bir getiri sağlanması, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amaçlanmaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.


  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon'un yatırım amacı 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun (Kanun) 15. maddesi, 2 no'lu ek maddesi ve 2 no'lu geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan / çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

  Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 no'lu Ek maddesi ve 2 no'lu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan / çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına katkı paylarının değerlendirildiği, Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü AK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

  İşveren grup emeklilik planları ve bazı standart grup emeklilik planları (139 -151 no'ları arasındaki planlar) kapsamında sunulan Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nda orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

  Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara İlişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

  Fon portföyüne ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilecektir.


  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu

  Döviz bazlı yatırımı tercih eden katılımcılara, ağırlıklı olarak Türk Euro bondlarının getiri imkanından da yararlanarak, orta-uzun vadeli bakış açısıyla, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amaçlanmaktadır.

  BNPP Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

  Fon portföyünün asgari %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne asgari %10 ve azami %15 oranında BIST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne azami %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün azami %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün azami %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

  Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.

  Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.