HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bilgi Bankası

  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Faaliyet Raporları
  Finansal Tablolar
  Tazminat Evrakları
  Bilgilendirme Metinleri ve Genel Şartlar
  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Etik İlkeler Yönetmeliği
  Kişisel Verilerin Korunması
  Yasal Uyarı
  Şirket Bilgileri
  Yanlış Sigorta Uygulamaları

  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri

  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri

  İstanbul İslami Finans Danışmanlık SEDDK Danışma Komite Üye Tanıtımları

  Prof. Dr. Orhan Çeker

  Konya Yüksek İslam enstitüsünü 1976 yılında bitirdi. 1977 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne fıkıh asistanı oldu. Asistanlığı esnasında 1980 yılında Bağdad Mustansıriye Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünden mezun oldu. 1986'da İslam Hukuku Doktoru, 1988'de Doçent ve 1996'da Profesör oldu. Hâlen Konya Necmettin Erbakan üniversitesi ilâhiyat fakültesinde İslam hukuku öğretim üyesi ve İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Arapça ve Farsça dillerini bilmektedir. Sayın Çeker’in, İslam Ticaret Hukuku ve çeşitli alanlarda akademik çalışmaları bulunmaktadır.

  Muhammed Tayyip Elçi

  2005 yılında başladığı Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2008 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansını 2010 yılında tamamladı. Halen mezkûr üniversitede akademik çalışmaları ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) başkanlığını sürdürmektedir. Arapça, Farsça ve Kürtçe dillerini bilmektedir.

  Hilal Nessawor Sheikh

  2004 yılında Londra’da bulunan Institute of Financial Services’den Business and Financial Analysis lisans derecesi ile mezun oldu. Hilal Sheikh, sırası ile Northern Rock PLC ve Llyods TSB Bank PLC bankalarında 2004 – 2012 yılları arasında çalışarak finans kariyerine başlamıştır. Konvansiyonel bankacılık kariyerinden sonra 2016 yılında University of London’dan Hukuk lisansını bitirmiş ve akabinde 2017 yılında BPP University’de Islamic Finance and Business yüksek lisansından mezun olmuştur. Halen çeşitli faizsiz finans faaliyetlerinde bulunan şirketlerinin yönetim kurullarında çalışmaktadır.Sayın Sheikh, İngilizce, Urduca ve Bengalce dillerini bilmektedir.


  İcazet Belgeleri

  Katılım Planları İcazet Belgeleri

  Katılım Fonları İcazet Belgeleri


  Katılım Esaslı Sigortacılık Mevzuatı


  Katılım esasları çerçevesinde düzenlenen bireysel emeklilik faaliyetlerimiz (Otomatik Katılım), katılımcılarımıza faize dayalı getiri içermeyen yatırım/tasarruf imkanı sunmaktadır. Katılım esaslı faaliyetlerimize ilişkin süreçlerimiz, katılım emeklilik planlarımız ve katılım emeklilik yatırım fonlarımız yasal düzenlemelere uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.

  Katılım emeklilik planları, ek faydalar, katılım emeklilik yatırım fonlarımızın tamamı, ürün ve hizmetlerle ilgili formlar ve bilgilendirme metinleri, mevzuat ile belirlenen hususlara uygun olarak Danışma Komitemizin bilgi ve onayıyla düzenlenmiştir. Katılım emeklilik planı mensubu katılımcılarımızın ödemeleri, diğer planlara ait ödemelerden ayrı tutularak katılım esasları çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Şirketimiz, katılımcılara mevzuat gereği zorunlu temerrüt faizi ödemesi halinde söz konusu tutarlar hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Şirketimiz tarafından katılım sigortacılığı faaliyeti yürütülmemesi sebebiyle, katılım sigortacılığı çerçevesinde reasürans, koasürans ve retrosesyon işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

  Bununla birlikte, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve ürün taleplerini doğru bir şekilde karşılayabilmek için yukarıda anlatılan tüm hususların yanında aşağıdaki hususlara da ayrıca dikkat edilmektedir.

  • İslami esaslara uygun yatırım araçlarını barındıran emeklilik fonlarımızın unvanlarında «KATILIM» ibaresi yer almaktadır.
  • Birden daha fazla katılım emeklilik fonumuz bulunduğundan «DANIŞMA KOMİTESİ”nin kararlarına göre hareket edilmektedir.
  • Tüm katılım emeklilik fonlarımız danışma komitemizin «ONAYINA» tabidir.
  • Şirketimiz katılım emeklilik fonlarımız için islami esaslara ve uygulamalara ilişkin «EĞİTİM» almakta ve eğitim vermektedir.
  • Bir şirket, ancak emeklilik fonlarının tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşması durumunda unvanında katılım ibaresi kullanabilir. Şirket olarak fonlarımızın tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmadığı için ünvanlımızda «KATILIM» ibaresine yer almamaktadır.
  • Şirket olarak sorumluluğumuz «KATKI PAYI»nın şirketimize intikali ile başlamaktadır.
  • Katkı paylarının ödenmesinde kullanılacak ödeme yöntemlerine «KATILIMCI» veya katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, işveren ya da sponsor tarafından karar verilmektedir.
  • Şirketimiz «ÖDEME YÖNTEMLERİ»nin seçimi konusunda katılımcılarımızı hiçbir şeklide zorlamamaktadır.
  • Şirket olarak katılım esaslı faaliyetlerimizi «KATILIM EMEKLİLİK PLAN» aracılığıyla yürütülmektedir.
  • Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılarımıza katılım emeklilik planı haricinde «BAŞKA BİR EMEKLİLİK PLANI» sunulmamaktadır.
  • Katılım emeklilik planımız, katılım emeklilik fonlarını içermektedir. Diğer bir ifade ile söz konusu katılım planımıza katılım emeklilik fonları dışında «BAŞKA BİR FON» dâhil edilmemektedir.
  • Katılım emeklilik fonlarımız, mevzuata uygun olarak «KATILIM ESASLI OLMAYAN PLAN» içerisinde yer alabilmektedir.
  • Mevzuat gereği emeklilik şirketleri, «BAŞKA ŞİRKETLERCE KURULMUŞ KATILIM EMEKLİLİK FONUNU» ancak kendi danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir. Bu konuda danışma komitemizin uygunluğuna göre hareket edilmektedir.
  • Söz konusu katılım emeklilik fonunun içerik ve stratejisinde kurucusu tarafından yapılması planlanan değişikliklere ilişkin diğer emeklilik şirketinin bilgilendirilmesi mevzuat gereği zorunludur. Bu nedenle olası bir değişiklik durumunda «BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜ» yerine getirilmektedir.
  • Danışma komitemizce «SONRADAN UYGUN GÖRÜLMEYEN KATILIM EMEKLİLİK FONU» olur ise katılım emeklilik planından çıkartılmaktadır.
  • Katılım emeklilik fonlarımıza ve planımıza ilişkin katılımcılarımızı ilgilendiren tüm süreçlerde «BİLGİLENDİRME» yapılmaktadır.