HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bilgi Bankası

  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Faaliyet Raporları
  Finansal Tablolar
  Tazminat Evrakları
  Bilgilendirme Metinleri ve Genel Şartlar
  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Etik İlkeler Yönetmeliği
  Kişisel Verilerin Korunması
  Yasal Uyarı
  Şirket Bilgileri
  Yanlış Sigorta Uygulamaları

  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri

  Katılım esasları çerçevesinde düzenlenen bireysel emeklilik faaliyetlerimiz (Otomatik Katılım), katılımcılarımıza faize dayalı getiri içermeyen yatırım/tasarruf imkanı sunmaktadır. Katılım esaslı faaliyetlerimize ilişkin süreçlerimiz, katılım emeklilik planlarımız ve katılım emeklilik yatırım fonlarımız yasal düzenlemelere uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.

  Katılım emeklilik planları, ek faydalar, katılım emeklilik yatırım fonlarımızın tamamı, ürün ve hizmetlerle ilgili formlar ve bilgilendirme metinleri, mevzuat ile belirlenen hususlara uygun olarak Danışma Komitemizin bilgi ve onayıyla düzenlenmiştir. Katılım emeklilik planı mensubu katılımcılarımızın ödemeleri, diğer planlara ait ödemelerden ayrı tutularak katılım esasları çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Şirketimiz, katılımcılara mevzuat gereği zorunlu temerrüt faizi ödemesi halinde söz konusu tutarlar hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Şirketimiz tarafından katılım sigortacılığı faaliyeti yürütülmemesi sebebiyle, katılım sigortacılığı çerçevesinde reasürans, koasürans ve retrosesyon işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

  Bununla birlikte, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve ürün taleplerini doğru bir şekilde karşılayabilmek için yukarıda anlatılan tüm hususların yanında aşağıdaki hususlara da ayrıca dikkat edilmektedir.


  • İslami esaslara uygun yatırım araçlarını barındıran emeklilik fonlarımızın unvanlarında «KATILIM» ibaresi yer almaktadır.
  • Birden daha fazla katılım emeklilik fonumuz bulunduğundan «DANIŞMA KOMİTESİ”nin kararlarına göre hareket edilmektedir.
  • Tüm katılım emeklilik fonlarımız danışma komitemizin «ONAYINA» tabidir.
  • Şirketimiz katılım emeklilik fonlarımız için islami esaslara ve uygulamalara ilişkin «EĞİTİM» almakta ve eğitim vermektedir.
  • Bir şirket, ancak emeklilik fonlarının tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşması durumunda unvanında katılım ibaresi kullanabilir. Şirket olarak fonlarımızın tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmadığı için ünvanlımızda «KATILIM» ibaresine yer almamaktadır.
  • Şirket olarak sorumluluğumuz «KATKI PAYI»nın şirketimize intikali ile başlamaktadır.
  • Katkı paylarının ödenmesinde kullanılacak ödeme yöntemlerine «KATILIMCI» veya katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, işveren ya da sponsor tarafından karar verilmektedir.
  • Şirketimiz «ÖDEME YÖNTEMLERİ»nin seçimi konusunda katılımcılarımızı hiçbir şeklide zorlamamaktadır.
  • Şirket olarak katılım esaslı faaliyetlerimizi «KATILIM EMEKLİLİK PLAN» aracılığıyla yürütülmektedir.
  • Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılarımıza katılım emeklilik planı haricinde «BAŞKA BİR EMEKLİLİK PLANI» sunulmamaktadır.
  • Katılım emeklilik planımız, katılım emeklilik fonlarını içermektedir. Diğer bir ifade ile söz konusu katılım planımıza katılım emeklilik fonları dışında «BAŞKA BİR FON» dâhil edilmemektedir.
  • Katılım emeklilik fonlarımız, mevzuata uygun olarak «KATILIM ESASLI OLMAYAN PLAN» içerisinde yer alabilmektedir.
  • Mevzuat gereği emeklilik şirketleri, «BAŞKA ŞİRKETLERCE KURULMUŞ KATILIM EMEKLİLİK FONUNU» ancak kendi danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir. Bu konuda danışma komitemizin uygunluğuna göre hareket edilmektedir.
  • Söz konusu katılım emeklilik fonunun içerik ve stratejisinde kurucusu tarafından yapılması planlanan değişikliklere ilişkin diğer emeklilik şirketinin bilgilendirilmesi mevzuat gereği zorunludur. Bu nedenle olası bir değişiklik durumunda «BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜ» yerine getirilmektedir.
  • Danışma komitemizce «SONRADAN UYGUN GÖRÜLMEYEN KATILIM EMEKLİLİK FONU» olur ise katılım emeklilik planından çıkartılmaktadır.
  • Katılım emeklilik fonlarımıza ve planımıza ilişkin katılımcılarımızı ilgilendiren tüm süreçlerde «BİLGİLENDİRME» yapılmaktadır.