HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bilgi Bankası

  Tazminat Evrakları
  Faaliyet Raporları
  Finansal Tablolar
  Tazminat Evrakları
  Bilgilendirme Metinleri ve Genel Şartlar
  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Etik İlkeler Yönetmeliği
  Kişisel Verilerin Korunması
  Yasal Uyarı
  Şirket Bilgileri
  Yanlış Sigorta Uygulamaları

  Tazminat Evrakları

  Kaza Sayılmayan Vefat Teminatı

  Sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın kaza sayılmayan bir nedenle vefatı halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir. Lehtar veya Sigortalı'nın kanuni varisleri tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,

  • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
  • Lehtar veya kanuni mirasçılar için veraset ilamında belirtilen varisler gerçek kişi ise, güncel nüfus cüzdan fotokopisi, Lehtar Tüzel Kişi ise Şirketin;
   • Ticaret Sicil Kuruluş Belgesi,
   • Ticaret Sicil Kaydı,
   • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
   • İmza Sirküleri
   • Başvuru formunda yer alan tüm imza sahiplerinin kimlik fotokopisi,
   • Faaliyet Belgesi,
   • Vergi Levhası,
   • Bilanço
   • Gelir Tablosu,
   • İmzalı MSCQ Formu
   • İmzalı Ortaklık Beyan Formu
     
  • Poliçe / Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  • Vefat nedenini açıklayan detaylı epikriz raporu,
  • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
  • Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait banka IBAN hesap numaralarını belirten dilekçe,
  • Lehtar veya kanuni mirasçılara ödenecek vefat tazminatının veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,
  • Gerekli görüldüğü durumlarda Sigortalı ile Sigorta Ettirenin arasındaki menfaat ilişkisini kanıtlayan belge
  • Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler 
  Kaza sonucu vefat teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın kaza sonucu vefatı halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.

  • Lehtar veya Sigortalı'nın kanuni varisleri tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
  • Lehtar veya kanuni mirasçılar için veraset ilamında belirtilen varisler gerçek kişi ise, güncel nüfus cüzdan fotokopisi, Lehtar Tüzel Kişi ise Şirketin;
   • Ticaret Sicil Kuruluş Belgesi,
   • Ticaret Sicil Kaydı,
   • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
   • İmza Sirküleri
   • Başvuru formunda yer alan tüm imza sahiplerinin kimlik fotokopisi,
   • Faaliyet Belgesi,
   • Vergi Levhası,
   • Bilanço
   • Gelir Tablosu,
   • İmzalı MSCQ Formu,
   • İmzalı Ortaklık Beyan Formu
  • Poliçe / Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  • Resmi zabıt tutanağı, defin ruhsatı, olay yeri inceleme tutanağı ve alkol raporu
  • Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait banka IBAN hesap numaralarını belirten dilekçe,
  • Lehtar veya kanuni mirasçılara ödenecek vefat tazminatının veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,
  • Eğer gerekiyorsa polis tutanakları ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davanın belgeleri,
  • Gerekli görüldüğü durumlarda Sigortalı ile Sigorta Ettirenin arasındaki menfaat ilişkisini kanıtlayan belge
  • Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler. 
  Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın hastalık sonucu tam ve daimi maluliyete maruz kalması halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.
   

  • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı SGK ile anlaşmalı kamu veya özel hastanelerden alınan maluliyet derecesini gösterir sağlık kurulu raporu,
  • Görülen tedavi ile ilgili raporlar,
  • Tam maluliyet durumunda tayin edilen vasiye ilişkin mahkeme kararı,
  • Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  • Kaza tespit tutanağı ve alkol raporu (Maluliyet kaza sonucu oluşmuş ise)
  • Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı’nın kaza sonucu daimi maluliyete maruz kalması halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.

  1. Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  4. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı SGK ile anlaşmalı kamu veya özel hastanelerden alınan maluliyet derecesini gösterir sağlık kurulu raporu,
  5. Görülen tedavi ile ilgili raporlar,
  6. Tam maluliyet durumunda tayin edilen vasiye ilişkin mahkeme kararı,
  7. Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  8. Kaza tespit tutanağı ve alkol raporu (Maluliyet kaza sonucu oluşmuş ise)
  9. Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  İstemdışı işsizlik teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın İstemdışı İşsizlik durumunun gerçekleşmesi halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.

  1. Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Katılım Sertifikası'nın aslı / kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  4. İşveren veya SGK'dan kaşeli ve imzalı olarak temin edilen işten ayrılma bildirgesi,
  5. İşten çıkarılma nedenini gösteren işveren tarafından verilen belge,
  6. İşveren imza sirküleri (işveren işten çıkarılma nedenini gösteren belgesindeki aynı imza olmalı),
  7. Gerek görüldüğü durumlarda maaş bordrosu,
  8. Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  9. İŞKUR sorgusu yapılmadığı durumlarda, İŞKUR kaydı evrakı,
  10. Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  Kaza veya hastalık sonucu geçici iş görmezlik teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezliği halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.

  1. Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu
  4. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı SGK ile anlaşmalı kamu veya özel hastanelerden alınan teşhis ve geçici iş göremezlik raporu, tetkik sonuçları,
  5. Sigortalı hastanede yatırılmışsa, teşhis ve tedavinin detaylarını ve hastaneden çıkış tarihini belirten son hastane raporu,
  6. Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik tazminatı taleplerinde son 6 (altı) aydır mevcut meslek grubunda faaliyette olduğunu gösterir belge,
  7. Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  8. Kaza sonucu geçici iş göremezlik tazminatı taleplerinde kaza tespit tutanağı, alkol raporu,
  9. Geçici iş göremezliğin devamını gösteren belge (aylık olarak)
  10. Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  Kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane teminatı

  Sigortalı'nın Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane halinin gerçekleşmesi halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş'ye verilecektir.
   

  1. Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Başvuru Formu ve Katılım Sertifikası'nın asılları,
  4. Hastaneye yatış, hastaneden çıkış tarihlerini gösterir hastane raporları, görülen tedavilere ilişkin raporlar, tetkik sonuçları,
  5. Kaza sonucu gündelik hastane tazminatı talebi söz konusu ise kaza tespit tutanağı, alkol raporu (yoksa kaza detayına ilişkin ilişkin resmi kuruluşlardan alınacak yazı, kazanın nasıl meydana geldiğine dair Sigortalı beyanı)
  6. Sigortalı'nın yazılı veya sözlü beyanda bulunamaması durumunda tayin edilen vasiye ilişkin mahkeme kararı,
  7. Ödeme öncesinde, hastaneye yatırıldığının tevsiki,
  8. Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  9. Gerek görüldüğü takdirde, BNP Paribas Cardif Emeklilik tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  Tehlikeli hastalıklar teminatı

  Bu sigortanın yürürlükte bulunduğu süre içinde Sigortalı'nın Tehlikeli Hastalıklar rizikosuna maruz kalması halinde durum gecikmeksizin BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye bildirilecek ve aşağıdaki belgeler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'ye verilecektir.
   

  • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Poliçe / Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
  • Doktor raporu ve Tehlikeli Hastalıklar tanımında belirtilmiş olan hastalıkların teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçları,
  • Tehlikeli hastalığın teşhisine baz teşkil eden tetkik sonuçları, görülen tedavilere ilişkin raporlar, detaylı epikriz raporu ve uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formu,
  • Sigortalı'nın doktoru tarafından ve tazminat değerlendirilmesi sırasında gerek duyulursa Sigortacı'nın belirleyeceği hastane ve uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formu,
  • Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalıya ait-IBAN hesap numarası,
  • Gerekli görüldüğü durumlarda Sigortalı ile Sigorta Ettirenin arasındaki menfaat ilişkisini kanıtlayan belge
  • Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler. 
  Hayat olayları teminatı

  Evlilik Teminatı


  1. Sigortalı tarafından IBAN numarası, adres, iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Sigortalı'nın güncel nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. Sigortalı'nın nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  4. Resmi Evlilik Cüzdanı fotokopisi
  5. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası
  6. Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler


  Doğum Teminatı

  1. Sigortalı tarafından IBAN numarası, adres, iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Sigortalı'nın güncel nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. Sigortalı'nın nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun Doğum Belgesi
  5. Sigortaya konu yenidoğanın nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası
  7. Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.


  Taşınma Teminatı


  1. Sigortalı tarafından IBAN numarası, adres, iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Sigortalı'nın güncel nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. Taşınılan evin tapu veya kira sözleşmesi
  4. Yeni taşınılan evin tapu ve kira sözleşmesi
  5. Yeni taşınılan eve ait fatura veya ikametgah belgesi
  6. Sigortalı'nın tayin olduğuna dair Resmi belgesi
  7. Nakliye işlemini yapan Nakliye Şirketinden nakliyenin yapıldığına dair Resmi evrak
  8. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası
  9. Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.


  Mezuniyet Teminatı


  1. Sigortalı tarafından IBAN numarası, adres, iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  2. Sigortalı'nın güncel nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. Sigortalı'nın nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  4. Noter tasdikli Mezuniyet Belgesi ya da mezun olunan yüksek öğrenim kurumundan tasdikli Mezuniyet Belgesi (En az 4 senelik üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır)
  5. Eğer mezun olan kişi Sigortalı'nın Çocuğu ise Sigortalı'nın Çocuğu'nun güncel nüfus cüzdan fotokopisi
  6. Noter onaylı Transkript Kopyası
  7. Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası
  8. Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  Hayat Sigortası Başvurusu COVID-19 Soru Formu

  Hayat Sigortası başvurunuzun tamamlanabilmesi için gerekli soruları içeren formu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Pozitif İş Olayları Teminatı

  İstihdam Destek Tazminatı:

  • İşveren/sigortalı tarafından yazılan imzalı/kaşeli talep yazısı
  • İmza atan kişinin imza sirküleri
  • Şirketin ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vergi levhası
  • Aktifçalışan kişi sayısını gösteren SGK işe giri bildirgeleri
  • Yeni işe alınacak kişilerin işe giriş bildirgesi
  • Çalışma süresi kapsamında en az 2 aydır çalışıldığına dair SGK hizmet dökümleri (30 gün aktif prim ödendiğini gösteren)
  • Şahıs firması ise Nüfus Cüzdan örneği


  Yeni Şube Açma/İş Yerinin Taşınması:

  • İşveren/sigortalı tarafından yazılan imzalı/kaşeli talep yazısı
  • İmza atan kişinin imza sirküleri
  • Yeni şirket/işyeri açılışına dair ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vergi levhası
  • Şahıs firması ise Nüfus Cüzdan örneği