HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı
  Faaliyet Raporları
  Finansal Tablolar
  Tazminat Evrakları
  Bilgilendirme Metinleri ve Genel Şartlar
  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Etik İlkeler Yönetmeliği
  Kişisel Verilerin Korunması
  Yasal Uyarı
  Şirket Bilgileri
  Yanlış Sigorta Uygulamaları

  Yasal Uyarı

  Yasal Uyarı

  İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu kullanım koşullarını, yasal uyarıyı ve gizlilik uyarısını kabul eder.

  İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler, BNP Paribas Cardif tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcıdır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. BNP Paribas Cardif'in değişiklikleri kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Bu değişiklikleri müteakip internet sitesi kullanılmaya devam edildiği takdirde, bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.

  İşbu uyarılar hakkındaki soru veya yorumlar Şikayet ve Öneri Formu aracılığıyla gönderilebilir.

  İnternet sitesi sadece yasal amaçlarla ve hukuka uygun bir şekilde kullanılabilir. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartı kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluk doğurur. BNP Paribas Cardif, bu tür eylemlere engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

  İnternet sitesi ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, yasal uyarı metni esas alınacaktır

  Gizlilik Uyarısı

  www.bnpparibascardif.com.tr, BNP Paribas Cardif'in resmi internet sitesidir. Tüm müşteri ve poliçe bilgileri internet üzerinde olmayıp, bu bilgilerin fer-i nitelikteki uzantıları BNP Paribas Cardif tarafından yönetilen bilgi depolama merkezinde bulunmaktadır.

  İnternet sitesi yüksek güvenliklidir. BNP Paribas Cardif, bilişim teknolojilerinin elverdiği ölçüde internet sitesinin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. Ziyaretçiler kişisel bilgilerini ister şahsen ister telefonla isterse de internet üzerinden verirken her zaman risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli olmadığını bilmelilerdir. Bu nedenle, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri korumak için özen gösterilse de, internet sitesi aracılığıyla veya internet sitesi ile bağlantılı olarak BNP Paribas Cardif'e iletilen bilgilerin güvenliği sağlanamaz. Hiçbir veri iletimi veya veri saklama yöntemi tamamen güvenli değildir. BNP Paribas Cardif ile iletişimin güvenli olmadığına inanan ziyaretçiler, derhal iletisim@........com adresinden irtibat kurarak bu problemi bildirmelidir.

  Müşterilerin internet sitesi üzerinden yaptıkları işlemler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. BNP Paribas Cardif, müşterilerine ait bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacaktır. BNP Paribas Cardif, resmi mercilerin kendisinden müşteri bilgilerini açıklamasını istediği ahvalde, yalnız gerekli bilgileri açıklayacaktır.

  İnternet sitesinin ve içeriğindeki bilgilerin gizliliği ile ilgili verilen taahhütler sadece www.bnpparibascardif.com.tr adresli internet sitesi için geçerlidir, hiçbir şekilde bu adresten başka bir adreste bulunan internet sitelerini kapsamaz. BNP Paribas Cardif'in internet sitesi üzerinde bulunan diğer internet sitelerine ait linkler ile yine BNP Paribas Cardif'in internet sitesi üzerinden reklam, banner, içerik ve sair maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik ilkeleri, nitelik ve hizmet kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarardan BNP Paribas Cardif sorumlu değildir.

  "Gizlilik Uyarısı" BNP Paribas Cardif'in internet sitesi ile ziyaretçi arasında kurulan hukuki ilişkiyi oluşturur, taraflar veya bu site nedeniyle oluşmuş her türlü ilişkinin tarafları açısından bağlayıcıdır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, www.bnpparibascardif.com.tr'ye karşı, bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

  Birleşme, konsolidasyon, maddi varlıkların satışı, tasfiyesi veya devri vs. nedeniyle BNP Paribas Cardif'in kurumsal yapısında bir değişiklik olması halinde, BNP Paribas Cardif internet sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri (ziyaretçilere ilişkin kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir veya daha fazla bağlı veya bağlı olmayan üçüncü tarafa devredebilir veya satabilir.

  Telif Hakkı Bildirimi

  İnternet sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları aksi açıkça belirtilmediği sürece BNP Paribas Cardif'e aittir. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Bu siteyi ziyaret eden veya kullanan, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemekle mükelleftir.

  Siteyi kullanan kişi, sitedeki bilgi ve malzemeyi sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Bilgiler, BNP Paribas Cardif'in yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari bir amaçla kullanılamaz ve BNP Paribas Cardif'in izni olmadan internet sitelerine link verilemez. BNP Paribas Cardif'ten telif hakkı ve izni alındığında, alıntı yapılan tüm bilgi ve malzemede "Copyright © 2015 - Tüm Hakları BNP Paribas Cardif ...... A.Ş.'ye aittir" ibaresi yer almak zorundadır.

  Sorumluluk

  BNP Paribas Cardif'in internet sitesi, sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site ziyaretçisi, sitedeki bilgilerin konuyla ilgili profesyonel danışmanlığın yerini almayacağını kabul eder. Aynı şekilde, öngörülen sigorta teminatına ilişkin poliçenin genel ve özel şartları ile eki olan liste(ler)de yer almadıkça, bu bilgiler hiçbir şekilde bir hak veya BNP Paribas Cardif bakımından bir taahhüt bahşetmez. Sitedeki değişiklikler, sigorta poliçe ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların değiştirilmesi, genişletilmesi veya kaldırılması anlamını taşımaz. Bu nedenle, internet sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir surette kullanılmadan önce, konuyla ilgili doğrudan BNP Paribas Cardif veya profesyonel danışman ile görüşülmelidir.

  BNP Paribas Cardif, internet sitesindeki bilgilerin güncel ve doğru şekilde yayımlanmasını temin etmekle birlikte, bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. İnsan hataları, teknik veya diğer hususlar nedeniyle hata veya bilgi eksikliği ve yanlışlığı veya güncellik yitirmesi söz konusu olabileceğinden, BNP Paribas Cardif sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan eder.İnternet sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmeme yahut güncellenmede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık, eksiklikten veya değişiklikten ötürü BNP Paribas Cardif'e hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, BNP Paribas Cardif'i hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

  İnternet sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir. BNP Paribas Cardif kendi internet sitesine veya herhangi bir internet site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu internet sitesinde yer alan ifadeler, ileriye yönelik hazırlanmış ifadeler olup çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.

  İnternet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafiği bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, BNP Paribas Cardif tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tablo ve grafiklerin doğrulukları BNP Paribas Cardif tarafından garanti edilmemekle birlikte, bu bilgiler belirli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle, internet sitesinde yer alan iç ve dış piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi veya manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı BNP Paribas Cardif sorumlu değildir.

  Kullanıcı, internet sitesinde yayımlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanarak yaptığı işlemler veya siteye ulaşamaması sonucu doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarara uğraması halinde, BNP Paribas Cardif'in bu kayıp veya hasar için hiçbir nam altında borç veya sorumluluğunun doğmayacağını peşinen ve dönülemez şekilde kabul ve beyan eder.

  İnternet sitesindeki bilgiler, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuat, vergi oranları ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler, yalnız yatırımcıların kendi yatırım kararlarını alabilmelerini sağlamak amacıyla sunulmuş olup, kesinlikle bir teklif veya yatırım tavsiyesi değildir ve BNP Paribas Cardif'i bağlamamaktadır. Hesap makineleri kullanılarak hesaplanan poliçe primlerinin BNP Paribas Cardif'i bağlayıcı bir tarafı olmamakla beraber, asıl geçerli olan resmi poliçe teklifidir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullar çerçevesinde düzenlenmesi ve peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi üzerine ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla başlar.